چهارشنبه، 5 آذر ماه، 1399      English


پروژه های در دست ساخت

                     لیست قراردادهای در حال اجرا شرکت نواوران برق اریا                                                          
 

ردیف

موضوع قرارداد

شرکت طرف قرارداد

1

خرید 50 دستگاه سکسیونر هوایی و15 دستگاه ریکلوزر

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

2

خرید 20دستگاه کانکس بارانی و 280عدد تابلو gis و 43دستگاه تابلو فشار ضعیف

شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور

3

خرید 200 دستگاه سکسیونر هوایی

شرکت توزیع نیروی برق اهواز

4

خرید 160 دستگاه سکسیونر هوایی

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

5

خرید 50 دستگاه ریکلوزر خلاء

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

6

خرید 5 دستگاه ریکلوزر

شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری

7

خرید 20 دستگاه سکسیونر هوایی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی

8

خرید 20دستگاه سکسیونر هوایی

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

9

خرید 14 دستگاه ریکلوزر

شرکت توزیع نیروی برق اهواز

10

خرید 45 دستگاه سکیسونر هوایی و 5 دستگاه ریکلوزر

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

11

خرید 3 دستگاه ریکلوزر

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

12

خرید 30 دستگاه سکسیونر هوایی  و 5 دستگاه ریکلوزر

شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

13

خرید 60 دستگاه سکسیونر هوایی

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

14

خرید 107دستگاه سکیسیونرهوایی

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

15

خرید 494 دستگاه  پایانه کنترل هوشمند سکسیونر

شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی

16

خرید 20 دستگاه سکسیونر هوایی

شرکت توزیع نیروی برق چهار محال و بختیاری

17

خرید 12 دستگاه ریکلوزر

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

18

خرید 120 دستگاه سلول 20 کبلو ولت

شرکت برق منطقه ای باختر

19

خرید 1 دستگاه پست 1000kva

شرکت الجبال عراق

20

خرید 12 دستگاه دژنگتور فیکس

شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی

21

خرید 2 دستگاه کانگس بارانی

شرکت برق منطقه ای اصفهان

22

خرید 4 دستگاه پست کمپکت موبایل

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

23

خرید 41 دستگاه تابلو فشار ضعیف

شرکت توسعه قوای نیروی محرکه تی وان

24

خرید 7 دستگاه تابلو فشار متوسط

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

25

خرید 3دستگاه تابلو فشار متوسط

شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی

26

خرید 110 دستگاه تابلو فشار ضعیف

شرکت اب تابان

27

خرید 77 دستگاه تابلو فشار ضعیف -فاز 3خطا 1 قطار شهری تبریز

شرکت اترین

     

              به روزشده درتاریخ 1399/08/21صفحه نخست  |  کالري تصاوير  |  گالري ويدئو   |   خبرها و رويدادها  |  فرم استخدام  |  ارتباط با ما