– دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنایع استان قزوین.
– دارای پروانه ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط از انجمن صنفی تابلوسازها.
– دارای تائیدیه  رتبه 2 نیرو از نهاد ریاست جمهوری جهت اجرای کلید در دست پروژه ها
– دارای چندین تائیدیه رسمی از پژوهشگاه نیرو درخصوص تست تابلوهای فشار متوسط کمپکت وکشویی وحفاظت وکنترل.
– برخورداری از ظرفیت تولید بیش از 2500 انواع سلول تابلوی برق در سال.
– دارای گواهی 18001 , 14001 , 9001 Iso از موسسه Technic فرانسه

تقدیرنامه ها